Tyto stránky jsou věnovány skvělému vynalezu zvanému KOLO a zážitkům které Vás s nim mohou potkat.

VIDEO Z OTVÍRANÍ HOSPŮDEK 2013

Parádní video z letošního otvírání.

You must be logged in to post a comment.