Tyto stránky jsou věnovány skvělému vynalezu zvanému KOLO a zážitkům které Vás s nim mohou potkat.

Pozvánka na partnerskou cykloakci – POSTŘIŽINSKÝ CYKLOOTVÍRÁK 2014

Zveme Vás na 4. ročník CYKLOOTVÍRÁKU, který se uskuteční tradičně první květnovou sobotu, tedy 3. 5. 2014. Zahájení programu v 9:30, volný start 10 – 12 hodin. Samozřejmě nebudou chybět samolepky, startovní tácky, soutěže a v cíli drobný dárek.

Více na :  www.cyklootvirak.cz

AywZThvwd5QrvQZ5shmbcOZq1WxYBWYdRu8e9O7RIENAAy92MEso8O-CccR7jv3QNpqJ3KA

You must be logged in to post a comment.