Tyto stránky jsou věnovány skvělému vynalezu zvanému KOLO a zážitkům které Vás s nim mohou potkat.

Tak už je to zase tu,skoro jaro a otvírání hospůdek.

Datum konání 28.3.2015 u restaurace Hrázka

Start tradičně v 10:00

Takže všichni nazbrojte své oře a v krásném sobotním dni se uvidíme.

S sebou:cyklistickou přilbu,dobrou náladu a něco na útratu.

hospudky15

/strong

You must be logged in to post a comment.