Tyto stránky jsou věnovány skvělému vynalezu zvanému KOLO a zážitkům které Vás s nim mohou potkat.

OTVÍRÁNÍ HOSPŮDEK 2016

Tak už je to zase tu,skoro jaro a otvírání hospůdek.

Datum konání 26.3.2016 u restaurace Hrázka

Start tradičně v 10:00

Takže všichni nazbrojte své oře a v krásném sobotním dni se uvidíme.

S sebou:cyklistickou přilbu,dobrou náladu a něco na útratu.

otvirani_hsp_16

You must be logged in to post a comment.