Tyto stránky jsou věnovány skvělému vynalezu zvanému KOLO a zážitkům které Vás s nim mohou potkat.

OTVÍRÁNÍ HOSPŮDEK 2017

Datum konání : 25.Března 2017 u restaurace Hrázka

Start tradičně v 10:00 hodin

Takže všichni nazbrojte své oře a v krásném sobotním dni se uvidíme.

Doufejme,  že se nám povedlo trefit den,  kdy bude krásné jarní počasí.

S sebou: cyklistickou přilbu, dobrou náladu a něco na útratu.

Pro prvních 250 účastníků bude opět připravena účastnická samolepka.

otvirani2010

You must be logged in to post a comment.