Tyto stránky jsou věnovány skvělému vynalezu zvanému KOLO a zážitkům které Vás s nim mohou potkat.

ZAVÍRÁNÍ HOSPŮDEK 2019

Přátelé cyklisti.

Sezona se nám bohužel blíží ke konci  a tak bychom Vás  rádi pozvali na tradiční zakončení sezony:

ZAVÍRÁNÍ HOSPŮDEK 2019 

Datum konání 02.11.2019 u restaurace Hrázka

čas startu je tradičně stanoven na 10:00 hod.

otvirani2013

You must be logged in to post a comment.