Tyto stránky jsou věnovány skvělému vynalezu zvanému KOLO a zážitkům které Vás s nim mohou potkat.

Trasa nezavodu


Trať vede hradeckými lesy !!

Vyjedeme po Hradečnici kolem lesního hřbitova.

Najedeme na červenou až na fotbalové hřiště v Albrechticích nad Orlicí.

Malý kousek pojedeme po silnici do Nové Vsi,  kde odbočíme na lesní cestu a pokračujeme do  Žďáru nad Orlicí.

Poté mezi loukama do  Týniště nad Orlicí.

V Týništi přes náměstí , okolo vlakového nádraží a podél trati na Třebechovice.

Štěnkov, Krňovice , opět na červenou a pod Marokánkou do Bělče nad Orlicí.

CÍL u restaurace SPLÁVEK v Hradci Králové !!!